1

4
 


OCENA I ANALIZA ODDZIAŁYWANIA AKUSTYCZNEGO
PLANOWANYCH I ISTNIEJĄCYCH INWESTYCJI
POMIARY HAŁASU W ŚRODOWISKU


Opracowujemy szczegółowe oceny oddziaływania hałasu na środowisko dla istniejących i planowanych inwestycji, w szczególności dla obiektów liniowych (drogi, linie kolejowe), obiektów przemysłowych, lotnisk i lądowisk.
Na podstawie wyników symulacji rozprzestrzeniania się hałasu uzupełnionych o pomiary w warunkach rzeczywistych proponujemy rozwiązania zapewniające nieprzekraczanie wartości dopuszczalnych hałasu na terenach chronionych przed hałasem (w tym projekty koncepcyjne ekranów akustycznych).

Oferta w zakresie ochrony przed hałasem obejmuje:

 • Komputerowe symulacje rozprzestrzeniania się hałasu przemysłowego i komunikacyjnego (hałas drogowy, kolejowy, lotniczy)
 • Mapy akustyczne
 • Pomiary hałasu komunikacyjnego
 • Pomiary hałasu przemysłowego
 • Koncepcje i projekty rozwiązań ograniczających emisję hałasu
 • Oceny skuteczności istniejących urządzeń chroniących przed nadmiernym hałasem


W pracy wykorzystujemy m.in. takie oprogramowanie jak:

 • SoundPlan Essential - analizy emisji hałasu z wszelkich źródeł
 • Traffic Noise 2006 - analizy emisji hałasu drogowego
 • LEQ Professional - analizy emisji hałasu przemysłowego
 • Integrated Noise Model 7.0 (INM 7.0) - analizy emisji hałasu lotniczego

  Pomiary hałasu w środowisku wykonujemy z wykorzystaniem urządzeń firmy SVANTEK.

Copyright by EkoVentus 2010