1

4
 


INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH ORAZ O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA WYTWORZONYMI ODPADAMI

Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami musi zostać przedłożona przez wytwórcę odpadów odpowiedniemu organowi , jeżeli wytwarza: rocznie mniej niż 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych albo powyżej 5 Mg odpadów innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów komunalnych).

Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami składana jest w Urzędzie Marszałkowskim lub Starostwie.

Wykonujemy informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami wraz z ostatecznym przyjęciem informacji przez odpowiedni urząd.

Czas wykonania: Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami

  1. Sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami - do 3 tygodni.
  2. Uzyskanie zatwierdzenia przyjęcia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami - zależy od czasu procedury administracyjnej.

Koszt wykonania: Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
- uzgadniany jest zawsze indywidualnie ze zleceniodawcą.

Copyright by EkoVentus 2013