1

4
 


WNIOSEK O POZWOLENIE NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW
DO POWIETRZA

ZGŁOSZENIE INSTALACJI NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA
OPERAT OCHRONY POWIETRZA
EMISJA GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA


Oferta w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego obejmuje:

 • Przygotowanie wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • Przygotowanie zgłoszenia instalacji na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (dla instalacji nie wymagających pozwolenia)
 • Naliczanie opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ramach opłat za korzystanie ze środowiska
 • Opracowanie operatów ochrony powietrza w zakresie ochrony przy wprowadzaniu gazów lub pyłów do powietrza
 • Komputerowe symulacje rozprzestrzeniania się - emisji gazów lub pyłów do powietrza ze źródeł przemysłowych i komunikacyjnych
 • Opracowanie map zasięgu (izolinii) emitowanych zanieczyszczeń gazów lub pyłów do powietrza
 • Pomoc w uregulowaniu stanu formalno-prawnego zakładu/instalacji w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego (emisja gazów lub pyłów do powietrza)

Do obliczania wielkości emisji gazów lub pyłów do powietrza wykorzystujemy m.in. takie oprogramowanie jak:

 • Operat 2000
 • Operat FB

Czas wykonania: wnioski o pozwolenie lub zgłoszenia instalacji na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, operaty ochrony powietrza:

 1. Sporządzenie wniosku o pozwolenie lub zgłoszenie instalacji na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza- do 2 tygodni.
 2. Sporządzenie operatu ochrony powietrza - 3-4 tygodnie.
 3. Uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - zależy od czasu procedury administracyjnej (około 4 tygodnie).

Cena wykonania: wniosek o pozwolenie lub zgłoszenie instalacji na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, operat ochrony powietrza: - uzgadniana jest zawsze indywidualnie ze zleceniodawcą.

Copyright by EkoVentus 2013