1

4
 


POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW
WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów musi uzyskać każdy podmiot, który w związku z eksploatacją instalacji wytwarza: powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych albo powyżej 5 tys. Mg rocznie odpadów inne niż niebezpieczne.

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów dotyczy wszystkich odpadów (z wyjątkiem odpadów komunalnych) wytwarzanych przez ten sam podmiot-wnioskodawcę, które powstają w miejscu, gdzie instalacja jest eksploatowana.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydawane jest na wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów składany w Urzędzie Marszałkowskim lub Starostwie.

Wykonujemy wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z uzyskaniem decyzji o udzieleniu pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Czas wykonania: Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów i uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

  1. Sporządzenie wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów - do 3 tygodni.
  2. Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów - zależy od czasu procedury administracyjnej.

Koszt wykonania: Wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
- uzgadniany jest zawsze indywidualnie ze zleceniodawcą.

Copyright by EkoVentus 2013