1

4


OPERAT WODNOPRAWNY NA BUDOWĘ STAWU
WRAZ Z WNIOSKIEM O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO ORAZ UZYSKANIEM POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
NA WYKONANIE URZĄDZENIA WODNEGO

Staw to urządzenie wodne - wg Prawa Wodnego - urządzenie wodne to m.in.: stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów. W związku z tym zgodnie z art. 122, pkt.1, ust.3 Prawa Wodnego - pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych - tj. stawu.
Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu dołączyć należy: operat wodnoprawny
, streszczenie w języku nietechnicznym i potwierdzenie opłaty.

Czas wykonania - operat wodnoprawny na budowę stawu

  1. Sporządzenie operatu wodnoprawnego na budowę stawu i złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - do 3 tygodni
  2. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- 1-2 miesiące

Koszt wykonania - operatów wodnoprawnych na budowę stawu
- uzgadniany jest zawsze indywidualnie ze zleceniodawcą.

Copyright by EkoVentus 2013