1

4


OPERAT WODNOPRAWNY NA POBÓR WÓD PODZIEMNYCH
OPERAT WODNOPRAWNY NA POBÓR WÓD POWIERZCHNIOWYCH
WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH


Pobór wód podziemnych i powierzchniowych stanowi szczególne korzystanie z wód zgodnie z art. 37 pkt.1 Prawa Wodnego - "pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych". I w przypadku poboru wody powyżej 5m3/d wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia dołączyć należy: operat wodnoprawny i dokumentację hydrogeologiczną
.

Czas wykonania - operatów wodnoprawnych na pobór wody z ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych, projekt prac geologicznych i dokumentacja hydrogeologiczna

  1. Sporządzenie operatu wodno-prawnego na pobór wody z ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych i złożenie wniosku na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - do 2 tygodni
  2. Sporządzenie projektu prac geologicznych, dokumentacji geologicznej - całość do zatwierdzenia to około 3 miesiące
  3. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - 1-2 miesiące

Koszt wykonania - operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i powierzchniowych, projektu prac geologicznych, dokumentacji hydrogeologicznej
- uzgadniany jest zawsze indywidualnie ze zleceniodawcą.

Opracowujemy kompleksowo dokumentację (operat wodnoprawny, dokumentacja hydrogeologiczna) na istniejące i projektowane ujęcia wód i stacje uzdatniania wody. W przypadku odprowadzania wód popłucznych w jednym wniosku uzyskujemy pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie popłuczyn do wód lub ziemi.

Copyright by EkoVentus 2013