1

4


OPERAT WODNOPRAWNY NA WPROWADZANIE ŚCIEKÓW
DO WÓD LUB DO ZIEMI
WRAZ Z WNIOSKIEM O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI I UZYSKANIEM POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi stanowi szczególne korzystanie z wód zgodnie z art. 37 pkt.2 Prawa Wodnego - "wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi". W związku z powyższym wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi dołączyć należy: operat wodnoprawny
, streszczenie w języku nietechnicznym i potwierdzenie opłaty.

Czas wykonania - operaty wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

  1. Sporządzenie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i złożenie wniosku na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - do 2 tygodni
  2. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - 1-2 miesiące

Koszt wykonania - operatu wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
- uzgadniany jest zawsze indywidualnie ze zleceniodawcą.

Wykonamy operat wodnoprawny m.in. na: odprowadzanie ścieków z oczyszczalni, odprowadzanie aód opadowych i roztopowych z drogi, terenu miasta, zakładu, parkingu. Uzyskujemy pozwolenia wodnoprawne na istniejące i projektowane oczyszczalnie ścieków i inne obiekty.

Copyright by EkoVentus 2013