691 478 553

605 931 635

Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS Szymańczyk i Węclewski sp.j.

ul. Dekoracyjna 3

65-155 Zielona Góra

tel. 68 455 25 70

tel.                           tel.

email: ekoventus@ekoventus.pl

NIP 973 095 31 31       REGON 080335735        KRS 0000328946

nr konta: 29 1140 2017 0000 4902 0990 6589

województwo lubuskie

Ekoventus wykona

operaty wodnoprawne, zgłoszenie wodnoprawne, ocena wodnoprawna, pozwolenie wodnoprawne, profil wody w kąpielisku, wniosek na emisje gazów, pyłów do powietrza, opłata za usługi wodne, karta informacyjna przedsięwzięcia, raporty, ekspertyzy, koncepcje...

Ekoventus uzyska

pozwolenie wodnoprawne na: budowę stawu, rowu, przydomowej oczyszczalni ścieków lub na odprowadzanie wód opadowych, pobór wód, zgłoszenie wodnoprawne na: kąpielisko, decyzję środowiskową, pozwolenie na emisję gazów do powietrza

Copyright © 2023 Ekoventus