Projekty odwodnienia

Otymalizacja opłat za usługi wodne

Profil wody w kąpielisku

Koncepcja odwodnienia

Prognoza oddziaływania na środowisko

Raport o oddziaływaniu na obszar NATURA 2000

Decyzja środowiskowa

Obliczenia emisji gazów i pyłów do powietrza

Zgłoszenie instalacji, która nie wymaga pozwolenia

Wniosek o pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Prognoza oddziaływania na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Karta informacyjna przedsięwzięcia

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Analiza ryzyka ujęcia wody

Ocena wodnoprawna

Ekspertyza zmian stosunków wodnych

Zgłoszenie wodnoprawne

Operat wodnoprawny

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Ekoventus wykona

operaty wodnoprawne, zgłoszenie wodnoprawne, ocena wodnoprawna, pozwolenie wodnoprawne, profil wody w kąpielisku, wniosek na emisje gazów, pyłów do powietrza, opłata za usługi wodne, karta informacyjna przedsięwzięcia, raporty, ekspertyzy, koncepcje...

Ekoventus uzyska

pozwolenie wodnoprawne na: budowę stawu, rowu, przydomowej oczyszczalni ścieków lub na odprowadzanie wód opadowych, pobór wód, zgłoszenie wodnoprawne na: kąpielisko, decyzję środowiskową, pozwolenie na emisję gazów do powietrza

Copyright © 2023 Ekoventus