1

4Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS
zajmuje się kompleksową obsługą przy uzyskiwaniu pozwoleń, decyzji administracyjnych w zakresie ochrony, inżynierii oraz kształtowania środowiska.
Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem i tworzymy profesjonalną grupę specjalistów.
Działamy na terenie całego kraju.

Wykonujemy opracowania środowiskowe i uzyskujemy pozwolenia wodno-prawne, pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, pozwolenia na budowę, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wszelkie inne decyzje administracyjne niezbędne do realizacji wszelkich przedsięwzięć i inwestycji.

Wykonujemy:

 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko)
 • karty informacyjne przedsięwzięcia
 • prognozy oddziaływania na środowisko i analizy porealizacyjne
 • operaty wodnoprawne z wnioskiem na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
 • profile wody w kąpieliskach i instrukcje gospodarowania wodą do operatów wodnoprawnych i pozwoleń wodno-prawnych
 • wnioski na uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz zgłoszenie instalacji
 • oceny oddziaływania akustycznego na środowisko istniejących i projektowanych obiektów budowlanych (operaty akustyczne)
 • pomiary hałasu i analizy akustyczne
 • programy gospodarki odpadami oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów (i odpadów niebezpiecznych)
 • programy ochrony środwiska i ekofizjografie
 • screening - monitoring ptaków i nietoperzy pod farmy wiatrowe i inne
 • analizy oddziaływania migotania cienia farm fiatrowych
 • inwentaryzacje i nadzory przyrodnicze
 • pozwolenia zintegrowane oraz przeglądy i audyty ekologiczne
 • prowadzenie ewidencji odpadów oraz naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • projekty budowlane (gospodarka wodno-ściekowa, melioracyjna)
 • programy przyrodniczego zagospodarowania osadów
 • projekty prac geologicznych i dokumentacje geologiczne
 • dokumentacje geotechniczne i geologiczno-inżynierskie
 • i inne...

  Kiedy od Inwestora-Przedsiębiorcy wymagana jest:
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzja środowiskowa) na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia lub przeprowadzonej procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko -(tzw. ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko)
 • karta informacyjna przedsięwzięcia - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (raport oddziaływania na środowisko)
 • prognoza oddziaływania na środowisko
 • pozwolenie wodno-prawne na podstawie wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego w oparciu o operat wodno-prawny
 • pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w oparciu o wniosek - zgłoszenie instalacji na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów w oparciu o program gospodarki odpadami i (lub) odpadami niebezpiecznymi
 • decyzja o warunkach zabudowy ale wcześniej wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (karta informacyjna przedsięwzięcia)
 • pozwolenie zintegrowane

EKOVENTUS - uzyska dla Inwestora-Przedsiębiorcy
w Urzędzie Gminy, Miasta, Marszałkowskim czy Wojewódzkim, w Starostwie Powiatowym
czy w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej
- Zapraszamy do współpracy !!!

Copyright by EkoVentus 2015