Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS

od 2005 roku zajmuje się kompleksową obsługą przy uzyskiwaniu pozwoleń i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony, inżynierii oraz kształtowania środowiska. Jako firma z ponad 15-letnim doświadczeniem wykonała już tysiące różnych opracowań wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń administracyjnych.

Wykonamy wymaganą przez Prawo dokumentację i uzyskamy potrzebną decyzję administracyjną m.in.:
operat wodnoprawny wraz pozwoleniem wodnoprawnym, zgłoszenie wodnoprawne, wniosek na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wraz pozwoleniem, zgłoszenie instalacji, profil wody w kąpielisku, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach tzw. decyzję środowiskową i szereg innych.

Szczegółowa OFERTA.

Działamy na terenie całego kraju.

Ekoventus wykona

operaty wodnoprawne, zgłoszenie wodnoprawne, ocena wodnoprawna, pozwolenie wodnoprawne, profil wody w kąpielisku, wniosek na emisje gazów, pyłów do powietrza, opłata za usługi wodne, karta informacyjna przedsięwzięcia, raporty, ekspertyzy, koncepcje...

Ekoventus uzyska

pozwolenie wodnoprawne na: budowę stawu, rowu, przydomowej oczyszczalni ścieków lub na odprowadzanie wód opadowych, pobór wód, zgłoszenie wodnoprawne na: kąpielisko, decyzję środowiskową, pozwolenie na emisję gazów do powietrza

Copyright © 2023 Ekoventus